Björklund gör upp med flumskolan, men glömmer flummiga lärare.

15 juni, 2009 at 11:37 (Politik)

Många har ifrågasatt den flumskola Socialdemokraterna skapat och den rödgröna röran försvarat. Folk har skakat på huvudet när förslag efter förslag på att ta bort betyg kommit från Vänsterpartiet, samtidigt som den allmänna kunskapsnivån sjunkit för varje gång Socialdemokraterna talat om vikten av pedagogik. Alla har vetat att vad man gör på gymnasiet inte spelar någon roll, för man kan alltid läsa upp betygen ”senare”.

Nu har någon vågat ta tag i problemen och reda upp i den rödgröna röra till skola. Jan Björklund vill göra upp med flumskolan, och ge folk morötter att plugga för att lära sig saker. Avstängningar för störande elever, elitklasser där även de duktiga kan få den hjälp de behöver, minskad möjlighet att slippa ämnen, längre skolplikt för de som inte får godkänt i grundskolan, bättre stöd för de som behöver och verktyg så att Skolinspektionen kan straffa dåliga skolor är en bra början.

Det mest kritiserade förslaget Jan Björklund vill genomföra är att slopa möjligheten att läsa upp betyg på Komvux. Det skall fortfarande gå att höja sina betyg genom så kallad ”prövning”, där man genomför ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov, men möjligheten att gå på lektioner och få studiestöd för detta, för att läsa vad man redan gjort skall försvinna. De som inte har ett betyg i en viss kurs skall dock få möjlighet att plugga vidare.

En första reaktion var att man kanske gått för långt den här gången. Att förhindra folk från att läsa upp betyg försvårar rejält för alla de som struntat i gymnasiet. Men sen tänkte jag om och började gilla förslaget.

Skall man ha betyg som intagningsmedel så måste de visa något. Idag är det närmast en omöjlighet att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna direkt efter skolan, eftersom alla de som vill in men inte har betygen sätter sig i skolbänken igen och pluggar. Således planerar många för att läsa upp betyg efter studenten, och struntar i skolan. Men skulle inte massorna välla in på Komvux för att läsa upp betygen till 20.0, så skulle man kunna komma in utan toppbetyg och då skulle ens insats betyda något. Samma sak torde gälla även för andra utbildningar än de mest eftertraktade, och således borde ett förändrat system öka folks studievilja.

Dessutom skall man inte glömma att möjligheten att göra en prövning återstår. Har man haft en dålig lärare eller struntat i skolan av någon anledning så finns fortfarande möjligheter, även om det blir lite svårare än idag. Men skall Staten och i förlängningen alla andra straffas för att du inte orkat plugga på gymnasiet, genom att få betala för lärare och studiemedel?

Och man får inte glömma att möjligheten att läsa upp ämnen man inte har betyg i kvarstår. Har man likt jag gått en samhällsvetenskaplig linje, men skulle komma på att man vill bli teknolog så kommer man likt tidigare att kunna gå på ”lektioner” i Komvux regi.

Förändringarna gör förhoppningsvis systemet lite bättre, även om det är ett riskprojekt då man fortfarande inte har skapat verktyg att hantera betygsinflation. Nästa steg vore då att ta bort incitamentet för att läsa upp betygen, nu när man med största sannolikhet begränsat möjligheten. Låt varje högskola och universitet utforma sina egna antagningsprov, så kan de få studenter med högsta möjliga kunskapsnivå samtidigt som betygen tillåts bli vad de skall vara, verkliga kunskapsmätare. Plötsligt skulle man sakna incitament för att läsa upp gymnasiebetyg, man skulle hanterat situationen med lärare som ger glädjebetyg och alla skulle få samma möjligheter att läsa vidare oavsett vad man gjort på gymnasiet.

Varje steg bort från den socialdemokratiska flumskolan är ett steg framåt för kunskapsskolan, samhället i helhet och framför allt alla de elever som varit förlorare i flumskolans kravlösa miljö.

5 kommentarer

 1. Staffan Bengtsson said,

  ”Men skall Staten och i förlängningen alla andra straffas för att du inte orkat plugga på gymnasiet, genom att få betala för lärare och studiemedel?”

  Ja, de betalar på flera sätt. Genom a-kassa, sjukbidrag, socialbidrag, rättegångskostnader, reparation av skadegörelse m.m. samt en förlust av konkurrenskraft i den globala världsmarknaden.

  Ett lands folkhälsa och utbildningsnivå går hand i hand. Det är en liberal kärnidé att samhället degraderar till en primitivare nivå utan en gedigen folutbildning. Då är det inte aktuellt att diskutera ”rättvisa” och anklaga folk som inte följde normerna i tonnåren, aktuellt är snarare att motivera fler att utbilda sig och komplettera sina betyg. Är det så, att folk väljer 4 års utbildning före 3 år, så är det aktuellt att fråga sig om det inte är gymnasiets konstruktion som är problemet. Friare tyglar och öppna dörrar åt dem med ambition och självdrivenhet ligger i liberalismen. Straff för att du inte följer förväntade normer hör hemma i andra ideologier.

  Utbildning är inte bara ett inträdeskrav för arbetslivet. Utbildning ger även kunskap och kunskap ger medvetenhet. Medvetenhet om samband, medvetenhet om samhälle, medvetenhet om natur. Medvetenhet ger inspiration och motivation och dessutom bättre självkänsla.

  Högskoleprovet ger inga kunskaper, dessutom är det dåligt konstruerat. Det bygger inte på förståelse för ämnen, förståelse för samhällets sammansättning eller naturvetenskapens grundstenar. Det handlar om att vara bra på logik, att läsa statistik, engelska och svenska. Det är bra baskunskaper men motsvarar inte den medvetenhet som en riktig kunskap ger.

  Kunskap är inte bara fakta, kunskap är studieteknik, kunskap är förståelsen för sina egna förmågor. Du sitter inte på komvux för att du har effektiva studiemetoder och haft ett bekvämt liv. Tentor ger dig inte motivation, stödet och vägledningen. Det ger dig inte den sociala kontakt du behöver, i synnerhet om du blivit socialt isolerad och fått fel självbild (vilket är ett enormt Svenskt folkhälsoproblem). Den som övertygats om att den inte klarar något kommer heller inte att försöka och detta är en av de viktigaste delarna av vuxet lärande.

  Det finns dessutom rikt på psykologiska undersökningar som visar att kunskapsinlärande under en längre tid är effektivare för att behålla kunskapen, än att hetsstudera inför t.ex. en tenta. Kunskapsinlärande under ett halvår eller tre år ger bättre möjligheter att associera kunskapen och göra den permanent.

  Det finns 4 tentatillfällen per år, som dessutom kostar 500:- per gång. Läser du ett helt år på komvux, inklusive sommarmånaderna på distans, är det rimligt att läsa över 10 kurser på ett enda studieår och bidraget gör det möjligt att studera utan behov av arbete vid sidan om.
  Arbete vid sidan om ja, Sveriges arbetsmarknad är inte uppbyggt på tillfälliga jobb för lågutbildade, i synnerhet inte i mindre städer. Har du inte betygen är du förmodligen arbetslös medan du tentar. Kalkylera gärna på kostnadsskillnaderna med att ha någon arbetslös i ett år medan de tentar 4 betyg och att ha någon på studielån i ett år medan de läser 10-13 betyg.

 2. Charlie said,

  Staffan, trots allt du har så rätt i det du skriver så missar du poängen. Jag vill inte att utbildningsnivån skall minska i Sverige, men jag tror inte att möjligheten att läsa om kurser man redan klarat av är rätt väg att gå. För det är precis vad Jan Björklund vill begränsa.

  Sen tror jag inte att Högskoleprovet är en lösning på allt trots att jag själv skrev 2.0 där, eftersom det är ett generellt prov, men jag tror att varje institution skulle kunna skapa ett eget prov anpassat efter vilka förkunskaper de vill att man skall ha. Det i sin tur skulle begränsa vikten av att ha fått ett VG istället för ett MVG, och således skulle samhällets begränsade resurser kunna användas mer effektivt.

  Men så länge man har nuvarande system så skapar rätten att läsa upp betyg på Komvux extra kostnader, därför att folk måste planera in ett eller två år där innan de kan studera vidare. Dessutom måste man oavsett hitta tillfälliga jobb för lågutbildade vid sidan om, både därför att man bara får studiebidrag i 40 veckor om året och därför att det är en låg summa man får ut. Då kanske det är lättare att få ett heltidsjobb, och vika av kvällar och helger för att förkovra sig så att man kan pröva upp till MVG.

 3. Staffan Bengtsson said,

  Vad jag känner till om kursantagningen för t.ex. psykolog, läkare eller juridik så är under MVG en kurs man ”inte klarat”. Psykologer är dessutom en svensk bristvara, vilket i ett samhälle rikt av arbetslösa med krossad självbild är ett ekonomiskt problem i sig.

  Om vi antar idén att vi bygger en form av tenta/högskoleprov som är kursanpassad, så behöver det finnas klar vägledning för inte bara vilka kunskaper man behöver förvalta, utan att förvalta dem. Men där fyller ju just nu komvux den funktionen. Klart kända och synliga alternativ kommer behöva vara tillgängligt före man klipper dem som folk känner till.

  Du nämner arbetsmarknaden som student, men även en student utan högskoleutbildning har problem med att få heltidsarbete, även om det inte är lika svårt som timarbete. Jag är faktiskt besviken på att alliansregeringen inte gjort större satsningar på att ta fram studentjobb för de är verkligen viktiga för Sveriges funktion.

  De ovanstående tycker jag motiverar kravet att ta fram alternativ först, nedskärningar sen.

  Samtidigt måste jag fråga åter igen, är den extra kostnaden på komvux verkligen så relevant, och är det en besparing eller uttagning av sparkapital (med hög framtida avkastning)?

  Om vi istället för att se 20.0 som en poängsiffra, utan tänker oss den som en bred och djupgående allmänbildning som kognitivt innebär en medvetenhet utöver medelmåttet, och så tänker vi oss att detta är en medvetenhet som är betydelsefull för människor som skall arbeta med människor i utsatta situationer, så som juridik och psykologi. Då undrar jag om det är fel att det tar fyra-fem år att studera istället för tre. Om vi dessutom skall ta psykologiutbildningen som exemplet så är kunskap en färskvara och psykologi i synnerhet är en disciplin som omvandlas i stark takt. Jag undrar om ett VG 2007 motsvarar ett VG 2009 i t.ex. psykologi.

  Detta gäller inte bara psykologi. Ett Sverige som vill konkurrera med en världsmarknad behöver ha ett folk med färska kunskaper, även när det gäller ingenjörer. Det beräknas att folk i genomsnitt byter arbete vart femte år, vilket är extra tydligt i länder med marknadsekonomi. Tidigare har du haft samma jobb hela livet men jag tror inte det kommer vara så framöver. Idén att du skall stå dig konkurrenskraftig 47 år i svensk arbetsmarknad, för att inte tala om konkurrensen med den globala marknaden, finner jag inte vara så realistisk.

 4. Charlie said,

  Även om du fortfarande har många vettiga åsikter, så missar du att förklara varför man inte skall förbjuda folk att läsa upp redan godkända betyg.

  Anledningen till att grund- och gymnasieskolan bara är 12 år är därför att den skall ge oss en bred kunskapsbas, som vi sedan skall kunna bygga vidare på universitet eller högskola. Sedan får man sina betyg.

  Jag har inget emot att man vidareutbildar hela befolkningen, men då kanske problemet inte är Komvux utan att man har för få utbildningsplatser på högskola och universitet så att folk tvingas in på Komvux för att kunna påbörja attraktiva utbildningar. Alternativ finns, som i Frankrike där alla kommer in, men samtidigt så sållar man bort ett stort antal studenter varje år vilket inte är särskilt effektivt.

  Tittar man rent samhällsekonomiskt så borde det vara mest lönsamt att placera de som har bäst förmåga att ta till utbildningen på elituniversiteten, och således inte tillåta folk att läsa upp betyg över G. Dock skulle det begränsa folks möjligheter att vidareutbilda sig om de ”misslyckades” på någon eller några kurser, vilket skulle kunna sänka deras långsiktiga ambitioner. För att undvika det behöver man ha en utväg – exempelvis som föreslaget att man fortfarande skall kunna göra en ”prövning” vilket även möjliggör att man skaffar sig andra kunskaper och/eller erfarenheter vid sidan om.

  Speciellt inte om man anser att kunskaper föråldras snabbt, och således blir mindre värda. Om man tar 2500 ”poäng” på gymnasiet, och behöver läsa upp 1000 av dem över två år för att kunna få högsta betyg, så betyder det att 1500 poängs kunskap blir två år äldre, och 500 poängs kunskap som lästs under det första året blir ett år äldre.

  Skulle man sedan anser att de nybakade studenterna borde ha en kunskap som motsvarar dagens 20.0, så kan man diskutera kombinerat höjda kunskapskrav för samma betyg och fler skolår/längre skoldagar, men att lösa problem i grundskolan med att alla skall kunna (och tvingas) läsa upp bra betyg på Komvux (i många fall utan förbättrad kunskapsnivå) känns inte som rätt väg att gå. Problemet med dagens betygssystem är att det inte är så stor skillnad mellan ett VG och ett MVG, rent kunskapsmässigt, utan det i många fall handlar om hur snälla lärarna är.

  Vilket gör att man kommer tillbaka till ursprungsiden – anpassade kunskapsprov för varje utbildning. Folk behöver plötsligt inte använda två år för att plugga upp sina kunskaper om de redan har dem, de som presterar bäst kommer få utbildningsplatserna och processen blir mest rättvis och effektiv.

 5. Staffan Bengtsson said,

  Okej, varför inte förbjuda att läsa upp godkända betyg.

  Det här må vara en personlig värdefråga Charlie, men ”godkänt” för mig innebär ytterst knapphänta kunskaper. Jag kan knappt se ”G” som något som innefattar någon egentlig förståelse i ämnet. Steget mellan G och MVG är så stort, att jag inte tror du kan tillgodogöra dig mer kunskap själv, du behöver förmodligen gå om kursen från början. Lägg till glömska på det, och ”G” kan motsvarar ”IG” efter en termin. Liknande gäller förmodligen andra ämnen, dvs att MVG kunskap blir VG efter en stund och VG blir G efter en stund. Med andra ord tycker jag inte det är bra att permanent blockera folk som ”bara” har ett G, för de har för låga kunskaper att gå vidare med ämnet på egen hand. I dagsläget kan du läsa upp ett betyg i vilket du har G eller mer efter 1 år.

  Jag ser alltså helst att gränsen för det första går vid VG, inte vid G, och att även VG elever fortfarande kan läsa upp sina betyg efter några år. Det är rimligt att tenta VG->MVG om du gör det på direkten, jag har själv gjort det.

  Sen håller jag inte med om att det inte är stor skillnad på VG och MVG… VG innebär bra kunskap om ämnet, medan MVG innebär ”nästan alla rätt och mer därtill”.

  Men är det rimligt att gå från G till MVG med en kurs? Ja, ett G säger lite om elevens egenliga förmåga och potential. När jag fick en andra chans gick jag från 06.00 till 20.00 på komvux på endast 5 terminer. Jag hör till dem som misslyckades med grundskolan pågrund av sociala omständigheter. Många känner inte till det, men många i Mensa misslyckades i skolan. Vi har t.ex. haft ett problem av att utbildningen inte var tillräckligt utmanande för ”elitelever” som kvickt tröttnade, och det hör inte till ovanligheten att ”nördar” blir mobbade.
  Jag vill inte verka högmodig, men individer som har förmåga och potential att gå långt uppenbarar sig inte nödvändigtvis i den obligatoriska undervisningen, och det är en resurs som vore dumt att lägga åt sidan då även erkända ”genier” så ofta misslyckades i den ordinarie skolutbildningen av olika skäl. I mitt fall var det ett IQ test som gav onormalt högt resultat som motiverade till ett testår på komvux med full sjukpenning.

  Jag vurmar ganska mycket för utbildning idag, så jag ser gärna att man bygger ut universiteten, eller satsar mer på folkutbildning om aktuella frågor, där förståelse för frågan är mer relevant än spetskunskaper. Jag ser inte att det är fel att utveckla kunskapsprov för varje utbildning. Jag ser gärna att folkutbildningen till olika specialistyrken byggs ut eftersom komvux egentligen bara är akademiska ämnen. Jag har en kusin som fick MVG i alla restaurangämnen men G i alla kärnämnen (Engelska, Naturkunskap, Samhällskunskap m.m.).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: