Diskriminering av män resultatet av DO:s beslut

1 december, 2010 at 18:02 (Åsikter)

Är det diskriminering att förbjuda en elev att bära heltäckande slöja, niqab, och stänga av henne från utbildningen ifall eleven vägrar visa sitt ansikte?

Redan 2003 slog Skolverket fast att skolor har rätt att förbjuda elever att bära niqab eller burka. Det är ett beslut som många skolor lutar sig på och som kan motiveras utifrån idéer om vikten av ansiktsuttryck i den mänskliga kommunikationen:

”För att det hela tiden tillkommer elever som vill använda sig av burka eller niqab. De får en ganska stor påverkan på utbildningen i stort. Man tvingas möblera om i klassrummet eftersom man inte kan se elevens ansiktsuttryck. Det påverkar andra studerandes möjlighet till den utbildning de har rätt till.”

Redan som nyfödd kan man se hur hjärnan reagerar på att möta människors ansiktsuttryck. Väljer man att arbeta med barn så måste denna kunskap vara än mer centra. Således borde diskussionen vara enkel, men religion gör ingen fråga enkel. De flesta av oss har känt känslan när en sång tar tag i oss och får oss i olika sinnesstämningar, men även att sjunga är förbjudet i vissa religioner. Bör det leda till att man skall förbjuda folk att lyssna på musikradio? Att ge religionsfriheten en särställning är omöjligt i ett demokratiskt samhälle därför att det finns många tossiga idéer som begränsar andras rättigheter även bland religiösa:

”Religionsfriheten i regeringsformen innebär helt enkelt inte någon obegränsad rätt att i religionens namn eller under hänvisning till dess påbud, dogmer, läror eller sedvänjor att handla i strid med andra bestämmelser eller viktiga samhällsintressen.”

Heltäckande slöja, oavsett i klassrummen eller annorstädes i samhället, medför ett antal problem. Här hittar vi bl.a. identifiering av människor samt användandet av ansiktsuttryck. Om dessa problem ställer till tillräckligt med problem eller inskränker andra givna rättigheter så anser inte ens Europadomstolen att ett förbjud är att gå får långt:

”Europadomstolen har i ett flertal fall godtagit förbud mot slöjor och andra religiösa symboler inom det allmänna utbildningsväsendet, både för elever och för anställda. I det vägledande fallet Leyla Sahin mot Turkiet, från 2005, hade ett universitet utfärdat ordningsregler som bland annat förbjöd den muslimska sjalen hijab.”

Vilket gör diskrimineringsombudsmannens (DO) åsikt än mer intressant:

”Diskrimineringslagen förpliktar skolorna att försöka undanröja hinder som följer av elevers religiösa övertygelse.”

Så långt måste man hålla med DO. Samhället skall inte begränsa personer, oavsett religion, att utöva sina rättigheter så länge de inte begränsar andras rättigheter, men sen då?

Stockholms stad motiverar sitt förbud med pedagogiska och sociala skäl samt behovet att kunna identifiera personer som vistas på skolan. När A anmälde Västerorts vuxengymnasium till DO lovade skolan dock att hon skulle få gå kvar på utbildningen till dess att DO fattat beslut i ärendet.

A har vid det här laget genomgått utbildningen med gott resultat. Hon kan därigenom sägas ha visat att hennes niqab inte utgjort ett hinder för undervisningen. Kontakten med andra elever och lärare har fungerat bra. Under lektionstid har hon oftast kunnat sitta så att manliga klasskamrater inte kunnat se hennes ansikte och hon har därför inte behövt bära sin niqab. A har också förklarat sig villig att visa ansiktet närhelst skolans personal skulle behöva identifiera henne.

Det tog DO två år att utreda huruvida skolans agerande varit diskriminerande. Eftersom utredningen tog så lång tid hann ”A” genomföra utbildningen. Därigenom bevisade hon att skolans kritik mot niqaben varit felaktig. Låter det som en seriös utredning? Speciellt som redan Skolverket och Europadomstolen sagt sitt angående frågan?

Läs istället vad som står. ”A” lyckades genomföra utbildningen genom att männen i klassrummet placerades på sådant sätt att de inte kunde se henne varvid hon kunde ta av den heltäckande slöjan. Nu kan det vara ett dåligt ordval från DO:s sida men det verkar som om ”A” inte bar slöjan under en stor del av utbildningen. Hur stämmer då utredningen med ursprungsproblemet, att skolan ville förbjuda ”A” att bära heltäckande slöja?

Samtidigt blir det intressant om någon agerar i andra änden av DO:s beslut. Männens möjlighet till god utbildning, exempelvis genom interaktion i könsblandade grupper eller genom att vända sig om i klassrummet, begränsades av skolan därför att ”A” krävde respekt för sitt religiösa uttryck. Att man i Sverige historiskt inte ansett att det är ett problem om män och kvinnor kan se varandra spelar ingen roll, männens rättigheter verkar kunna inskränkas lite hur som helst.

Dagens diskrimineringslag har fundamentala fel. Den ser egenskaper hos vissa individer och vissa av de ställningstaganden de tagit som likvärdiga även om det är en enorm skillnad på folks etnicitet och vilken religion de privat valt:

”Det leder i sin tur till en kollektiviserande och kategoriserande syn på individer som i sin förlängning strider mot hela idén om ett kosmopolitiskt och sekulärt samhälle. Diskrimineringslagen måste skrivas om”

Är det så att DO är rädd för att klassas som muslimhatare? Att hon, likt många andra, inte vågar fatta obekväma beslut även om alternativet är att man omfamnar diskriminering av andra? Kanske borde någon anmäla DO för diskriminering, när hon anser att andra skall begränsas bara för att hon skall kunna ta uppmärksammade beslut.

Annonser

2 kommentarer

 1. mim said,

  Då man ska jobba med barn,är det nog viktigt att barn
  får kontakt med hela ansiktet
  Annars måste de få en förklaring.
  Det kan bli svårt.
  Barnen vill veta.

 2. Charlie said,

  Det finns en anledning varför även kvinnor har ögonbryn och smilgropar… Oavsett om man tror på evolutionen eller Gud så har antingen generna sett till att de är kvar eller så har Gud målat dit dem och då skall man inte hålla på och dölja allt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: