Manlig omskärelse är att amputera. Gör om och gör rätt, någon.

5 maj, 2011 at 15:05 (Åsikter)

Alla har rätt till sin kropp. Så ock ett nyfött barn. Således borde ingen bli påtvingad amputationer vars enda förklaring härrör från kulturell sedvana. Tyvärr är verkligheten den motsatta.

”Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och många internationella normer som härrör från den, betonar staternas åtagande att respektera och garantera mänskliga rättigheter som omfattar rätten till fysisk och mental säkerhet, frihet från diskriminering på grund av kön samt rätten till hälsa.”

Visserligen är kvinnor numera skyddade, i alla fall i Sverige. Redan 1982 lagstiftade man om förbud mot kvinnlig omskärelse, ett förbud som 1999 skärptes genom slopandet av krav på dubbel straffbarhet. Handlingen anses så grav att du, i likhet med barnprostitution och folkrättsbrott, inte ens kan gömma dig bakom argumentet att det var lagligt i landet som handlingen utfördes i.

Men kvinnor utgör bara halva befolkningen…

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattade år 2007 att 30 % av världens män är omskurna.”

Tre av tio män har blivit amputerade. Vissa har gjort det i vuxen ålder, av estetiska skäl. Andra har blivit omskurna av medicinska skäl, som för trång förhud. Men den stora massan har utsatts för det övergrepp manlig omskärelse medför, helt utan annan anledning än att kulturen påbjuder detta.

Så varför vågar inte politikerna säga som det är? Att manlig omskärelse är ett lika stort barbari som kvinnlig?

Man skär bort väldigt känsliga delar på det manliga könsorganet, man ökar risken för njurskador och penisen blir skitigare (ett väldigt väl valt ord) med allt vad det medför. Samtidigt vinner man (kanske) en lägre spridningstakt av HIV, givet en 2 år lång studie…

Vi tror inte på pedofiler, när de envetet hävdar att den djupaste relation mellan en vuxen och ett barn är deras sexuella relation. Vi vet att det är fel. På samma sätt vet vi att det inte finns några medicinska fördelar med manlig omskärelse. Ändå håller samhället seden bakom ryggen.

”Att betrakta föräldrars önskan om avlägsnande av kroppsdelar som en rättighet – och värd samhällets insats – förefaller i det närmaste absurt.”

Kan det vara av rädsla för vad människor likt Daniel Jonas kan tänkas säga, som politikerna inte vågar ta barnen i försvar?

”Om omskärelse skulle förbjudas så skulle vi från den judiska församlingens sida förmodligen ta upp det som ett diskriminerings­ärende. För mig är det en självklar rättighet.”

Det finns de som hävdar att kvinnlig omskärelse är en självklar rättigheter för en liten flickas föräldrar att besluta om. Det är till och med så att många föräldrar ser kvinnlig omskärelse som en viktig del av deras religion, en ursäkt Socialstyrelsen tagit till för att slippa hantera frågan om manlig omskärelse. Ändå har man, tack gode någon, förbjudit kvinnlig omskärelse.

Men i Socialstyrelsens värld väger föräldrarnas mänskliga rättigheter gällande religionsfrihet starkare än barnets mänskliga rättighet till fysisk säkerhet. Det känns lite som att barnen kan man köra över då de inte kan klaga. Föräldrarna däremot, som kan skrika om diskriminering, vågar man inte gå emot.

”Detta är en kulturell och religiös sedvänja som måste respekteras oavsett vad man tycker om den, säger han. Den har förekommit i flera tusen år, och i de delar av världen där detta är vanligt är det ingenting man ens diskuterar. Här i Sverige används ofta kritiken mot omskärelse av de mörka makter som är emot integration och invandring.”

Det vore väl fruktansvärt om man slutade amputera små pojkar. Man har alltid gjort så, men är argumentationen seriös? Om man skall ta till ”mörkerkrafter” så kan man jämföra exemplet med stening av kvinnor som varit otrogna. Man har alltid gjort det. Eller avhuggna händer på tjuvar. Så har det alltid varit. Känns argumentationen fortfarande lika seriös? Nej, absolut inte.

Runt om i världen finns det en massa kvarlevande riter som vi starkt ifrågasätter. Saker som inte har någon egentlig mening, som skadar offret och där offret inte ges något val. En småpojke som omskärs har inte gjort ett eget val, hans framtida sexuella njutning begränsas och en naturlig del av en frisk man amputeras. Likställ omskärelse av minderårig med kvinnlig könsstympning, för det är vad det är, och tillåt myndiga män att själva välja huruvida de vill amputera delar av sitt könsorgan eller ej. Seriöst, vad är det värsta som kan hända om man skulle välja att skydda barnen?

Just det, ingenting. Gör om. Gör rätt.

Manlig omskärelse skall inte subventioneras av landstingen. Manlig omskärelse av minderårig borde inte ens vara lagligt. Svårare än så är det inte.

Direktlänk Kommentera