Invandring kostar. So what?

25 januari, 2014 at 17:02 (Åsikter, Ekonomi, Politik)

För att ta kål på en myt och samtidigt visa på hur tyckare (i det här fallet Staffan Heimerson) saknar grundläggande förståelse i saker de tycker sig kunna så kommer här en grundläggande ekonomilektion.

Nobelpristagaren och ekonomen Milton Friedman var som ultraliberal för en helt fri invandring. Men han tillade: ”Man kan inte ha fri i­nvandring och välfärdsystem på samma gång.”

Prat, prat, prat.

Staffan och nio exakt likadana personer producerar varor och tjänster motsvarande 500 000 kr per år. Av dessa går 30% eller 150 000 kr i skatt. Staten har nu 1 500 000 kr som den kan använda för olika ändamål.

Nu ger vi Staffan och hans nio kopior var sitt barn som behöver både en gymnasieplats och fritids därefter vilket kostar ungefär 150 00o kr per barn. Tur då att Staffan och hans kopior betalar in så mycket skatt så att staten har råd med ovanstående.

Nästa steg blir att ta in 2 vuxna invandrare med var sitt barn.

Fler konsumenter och mer arbetskraft tenderar att expandera arbetsmarknaden. Således utgår vi först från att de får jobb och att de trots språkförbistring fortfarande är lika produktiva som Staffan Heimerson. Enligt exemplet ovan så spelar tillökningen marginell roll för statens ekonomi. Man får visserligen in 300 000 kr mer i skatt men man får också 300 000 kr i ökade utgifter varpå det hela blir ett nollsummespel.

Om invandrarna däremot har en lägre utbildningsnivå än genomsnittet, får problem med att lära sig språket, inte kommer in på arbetsmarknaden eller av andra anledningar saknar samma möjligheter till produktivitet så blir däremot ekvationen annorlunda. Vid halva lönen så blir statens intäkter ((1 500 000 + 75 000 * 2) / 12) = 137 500 per vuxen eller 12 500 kr mindre att spendera på varje kombinerad gymnasie- och fritidsplats. Om lönen helt uteblir så minskar statens resurser istället med i snitt 25 000 per vuxen – och det borträknat kostnad för försörjningsstöd etc.

Så invandring måste inte kosta, men om en grupp invandrare är sämre utbildade än genomsnittsinvånaren, är utsatt för en högre arbetslöshet eller har andra problem i större utsträckning… ja, ni kan göra matematiken.

Men varför kan man inte ha fri invandring och ändå behålla ett gott välfärdssystem?

Om du har fri invandring så betyder det att vem som helst kan komma hit för att åtnjuta välfärden, säkerheten och den fina naturen. På global nivå finns det 45 miljoner flyktingar. Även om de flesta inte skulle vilja komma hit, men vem säger att de ville bli flyktingar å andra sidan, så kan man för enkelhets skull räkna på att 10% skulle vilja och kunna ta ett lån för att täcka resekostnaden (med framtida bidragsintäkter som säkerhet) och därigenom flytta hit…

4.5 miljoner nya invånare. Det skulle betyda en ökning av befolkningen med 50%. Sen kan vi stanna där, eftersom en kvalificerad gissning baserat på att svenskarna är ett av världens mest välutbildade folk gör att vi kan anta att flyktingarna säkerligen är sämre utbildade. Därigenom kostar invandringen, även ifall de 4.5 miljonerna skulle leda till att 2.5-3 miljoner nya jobb med bibehållen genomsnittslön skapades omedelbart vid ankomst.

Och då har vi inte ens räknat med ekonomisk migrati0n och dess kortsiktiga effekter, varpå ”prat prat prat” angående att fri invandring ≠ omfattande välfärdssystem blir ett tydligt uttryck för vissa människors avsaknad av grundläggande ekonomisk kompetens.

Det betyder inte att Sverige bör stänga sina gränser – långt därifrån – men det förklarar varför Sveriges politiker vill vara snälla och ge alla asyl till alla syrier som illegalt tagit sig hit samtidigt som man hindrar alla från att ta sig hit legalt.

Direktlänk Kommentera